DOS Presidents

Prof. Subhash Dadeya

(2020)

Dr. Rakesh Mahajan

(2019)

Prof.S.K. Khokhar

(2018)

Prof. Kamlesh

(2017)

Dr. Rishi Mohan

(2016)

Dr. Cyrus Shroff

(2015)

Dr. Rajendra Khanna

(2014)

Dr. Jeewan S. Titiyal

(2013)

Dr. Harbansh Lal

(2012)

Dr. B.P. Guliani

(2011)

Dr. P.V. Chadha

(2010)

Dr. Sharad Lakhotia

(2009)

Dr. S. Bharti

(2008)

Dr. Lalit Verma

(2007)

Dr. Mahipal S. Sachdev

(2006)

Dr. Noshir M. Shroff

(2005)

Dr. Gurbax Singh

(2004)

Dr. J.C. Das

(2003)

Dr. A.K. Grover

(2002)

Dr. Satinder Sabharwal

(2001)

Dr. B. Pattnaik

(2000)

Dr. R.V. Azad

(1999)

Dr. G.Mukherjee

(1998)

Dr. R.B. Jain

(1997)

Dr. K.P.S. Malik

(1996)

Dr. Y. Dayal

(1995)

Dr. D.K. Mehta

(1994)

Dr. S.K. Angra

(1993)

Dr. L.D. Sota

(1992)

Dr. L.D. Sota

(1991)

Dr. P.K. Jain

(1990)

Dr. N.N. Sood

(1989)

Dr. M.S. Boparai

(1988)

Dr. A.C. Chadha

(1987)

Dr. A.K. Gupta

(1986)

Dr. K. Lall

(1985)

Dr. P.K. Khosla

(1984)

Dr. D.K. Sen

(1983)

Dr. Prem Prakash

(1982)

Dr. Mathew M. Krishna

(1981)

Dr. N.L. Bajaj

(1980)

Dr. R.N. Sabharwal

(1979)

Dr. B.N. Khanna

(1978)

Dr. (Brig.) R.C. Sharma

(1977)

Dr. Pratap Narain

(1976)

Dr. Madan Mohan

(1975)

Dr. N.C. Singhal

(1974)

Dr. Satish Sabharwal

(1973)

Dr. Tejpal Saini

(1972)

Dr. S.R.K. Malik

(1971)

Dr. J.C. Bhutani

(1970)

Dr. R.S. Garkal

(1969)

Dr. Hari Mohan

(1968)

Dr. H.S. Trehan

(1967)

Dr. S.N. Kaul

(1965-1966)

Dr. R.C. Aggarwal

(1964)

Dr. D.C. Bhutani

(1963)

Dr. L.P. Agarwal

(1962)

Dr. Tej Pal Saini

(1961)

Dr. H.S. Trehan

(1960)

Dr. S.N. Mitter

(1959)

.